Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 901

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2020 87 2020.10.19 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia
2020 86 2020.10.16 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych dotacji
2020 85 2020.10.16 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji
2020 84 2020.10.16 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji
2020 83 2020.10.16 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji
2020 82 2020.10.09 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie
2020 81 2020.10.06 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce
2020 80 2020.09.30 Komunikat komunikat Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uruchomienia funkcjonalności systemu
2020 79 2020.09.29 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
2020 78 2020.09.28 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
2020 77 2020.09.25 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
2020 76 2020.09.25 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
2020 75 2020.09.24 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocników Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji
2020 74 2020.09.24 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2020 73 2020.09.24 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
2020 72 2020.09.24 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
2020 71 2020.09.18 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia
2020 70 2020.09.18 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia
2020 69 2020.09.17 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta
2020 68 2020.09.07 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2020 67 2020.09.07 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. o sprostowaniu błędu
2020 66 2020.09.04 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020 65 2020.09.03 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych
2020 64 2020.09.03 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej
2020 63 2020.09.02 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej
2020 62 2020.08.31 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. uchylające obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta
2020 61 2020.08.24 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu
2020 60 2020.08.24 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
2020 59 2020.08.19 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zakupu szczepionki na COVID-19
2020 58 2020.08.14 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
2020 57 2020.08.05 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze zdrowia
2020 56 2020.07.31 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19
2020 55 2020.07.31 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2020 54 2020.07.20 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19
2020 53 2020.07.17 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej
2020 52 2020.07.17 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce
2020 51 2020.07.13 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia
2020 50 2020.07.13 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
2020 49 2020.07.09 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej
2020 48 2020.07.09 Obwieszczenie obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2020 47 2020.07.01 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
2020 46 2020.06.24 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania rozwiązań dotyczących zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka
2020 45 2020.06.24 Komunikat komunikat Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uruchomienia funkcjonalności systemu
2020 44 2020.06.16 Obwieszczenie obwieszczenie nr 1/2020 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki
2020 43 2020.06.12 Obwieszczenie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2020 42 2020.06.04 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie Centrum e-Zdrowia
2020 41 2020.06.04 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
2020 40 2020.06.03 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
2020 39 2020.06.01 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii
2020 38 2020.06.01 Zarządzenie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania szczegółowych rozwiązań istotnych w obszarze chorób rzadkich