Pozycja dziennika

Rok: 2016
Poz. 2
Data ogł.: 2016-01-05
Czas udostępnienia www: 2016-01-05 01:44:30

Dane aktu

Data aktu: 2016-01-05
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2016.2
Ogłoszony: 2016-01-05

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej