Pozycja dziennika

Rok: 2015
Poz. 86
Data ogł.: 2015-12-23
Czas udostępnienia www: 2015-12-23 03:18:58

Dane aktu

Data aktu: 2015-12-23
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.86
Ogłoszony: 2015-12-23

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych