Pozycja dziennika

Rok: 2015
Poz. 42
Data ogł.: 2015-08-26
Czas udostępnienia www: 2015-08-26 08:48:02

Dane aktu

Data aktu: 2015-08-26
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.42
Ogłoszony: 2015-08-26

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych