Pozycja dziennika

Rok: 2015
Poz. 33
Data ogł.: 2015-07-12
Czas udostępnienia www: 2015-07-12 01:14:55

Dane aktu

Data aktu: 2015-07-12
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.33
Ogłoszony: 2015-07-12

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.