Pozycja dziennika

Rok: 2015
Poz. 15
Data ogł.: 2015-03-16
Czas udostępnienia www: 2015-03-16 02:17:25

Dane aktu

Data aktu: 2015-03-13
Organ wydający:
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.15
Ogłoszony: 2015-03-16

obwieszczenie Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej