Pozycja dziennika

Rok: 2014
Poz. 85
Data ogł.: 2014-12-31
Czas udostępnienia www: 2014-12-31 02:53:48

Dane aktu

Data aktu: 2014-12-31
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.85
Ogłoszony: 2014-12-31

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej