Pozycja dziennika

Rok: 2014
Poz. 71
Data ogł.: 2014-10-22
Czas udostępnienia www: 2014-10-22 03:35:07

Dane aktu

Data aktu: 2014-10-22
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.71
Ogłoszony: 2014-10-22

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych