Pozycja dziennika

Rok: 2014
Poz. 53
Data ogł.: 2014-04-23
Czas udostępnienia www: 2014-04-23 12:45:39

Dane aktu

Data aktu: 2014-04-23
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.53
Ogłoszony: 2014-04-23

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych