Pozycja dziennika

Rok: 2014
Poz. 42
Data ogł.: 2014-02-24
Czas udostępnienia www: 2014-02-24 05:59:31

Dane aktu

Data aktu: 2014-02-24
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.42
Ogłoszony: 2014-02-24

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych