Pozycja dziennika

Rok: 2013
Poz. 31
Data ogł.: 2013-08-26
Czas udostępnienia www: 2013-08-26 03:46:55

Dane aktu

Data aktu: 2013-08-26
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.31
Ogłoszony: 2013-08-26

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych