Pozycja dziennika

Rok: 2013
Poz. 24
Data ogł.: 2013-06-24
Czas udostępnienia www: 2013-06-24 09:04:33

Dane aktu

Data aktu: 2013-06-24
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.24
Ogłoszony: 2013-06-24

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych