Pozycja dziennika

Rok: 2013
Poz. 15
Data ogł.: 2013-04-12
Czas udostępnienia www: 2013-04-12 04:18:50

Dane aktu

Data aktu: 2013-04-12
Organ wydający:
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.15
Ogłoszony: 2013-04-12

obwieszczenie Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej