Pozycja dziennika

Rok: 2012
Poz. 76
Data ogł.: 2012-10-26
Czas udostępnienia www: 0001-01-01 12:00:00

Dane aktu

Data aktu: 2012-10-26
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.76
Ogłoszony: 2012-10-26

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych