Pozycja dziennika

Rok: 2012
Poz. 103
Data ogł.: 2012-12-21
Czas udostępnienia www: 2012-12-21 08:20:04

Dane aktu

Data aktu: 2012-12-21
Organ wydający:
Minister Zdrowia

Hasła skorowidza

DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.103
Ogłoszony: 2012-12-21

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych